#20 Psykoser, kriser och mänskliga möten - med Johan Cullberg

I det här avsnittet av Popcornpodden möter du Johan Cullberg och mig i ett samtal om psykossjukdomar.


Ja - det är i alla fall där vi inleder samtalet, med ingången i att vi båda har eller har haft, bröder med psykossjukdom. Johans bror blev sjuk under 50-talet, då psykiatrin i Sverige hade helt andra sätt att behandla och bemöta människor med psykossjukdom. Min egen bror blev ganska svårt sjuk i sin psykossjukdom 2018, därför är min bild av behandling och återhämtning nog ganska annorlunda jämfört med 50-talets.

Du kan lyssna på poddavsnittet här!

Podden finns också på iTunes och Spotify.


Min bror har sagt att det går bra, att jag nämner hans sjukdom i podden och här i bloggen. Det är fint tycker jag - att det finns öppenhet att dela med sig av livet, så att andra får möjlighet att lära! Idag har min bror en fungerande medicinering och livet fungerar på det stora hela fint - allrahelst om vi jämför med, hur det såg ut i det akuta insjuknandet! I det här avsnittet ligger fokus mer på psykossjukdomarna i sig - än på själva anhörigskapet. Det är nämligen värt ett helt eget avsnitt! Några ord till dig som är anhörig finns längre ner i det här inlägget.

Varje år insjuknar över 2000 personer i Sverige för första gången i psykos - oftast är de under trettio år. Av dem kommer många att återhämta sig medan andra kan få kvarstående större eller mindre svårigheter under en längre tid.

Citatet här ovan, är hämtat ifrån boken "Att insjukna i psykos. Förlopp, behandling, återhämtning". Den är skriven av Johan Cullberg, Maria Skott och Pontus Strålin (Natur & Kultur, 2020). Kan varmt rekommendera dig att läsa den - välskriven och lätt att ta till sig!Johan Cullberg, professor i psykiatri
För att förstå psykoser och psykossjukdomar, behöver vi prata lite om vad som är "normalt" och "normalt tänkande. För den som har en psykos, blir upplevelsen av verkligheten förändrad - men upplevs lika sann, som för den utan psykos. Det finns många människor som kan ha en lite speciell inre bild av världen - utan att ha en psykos. Så vad är det som definierar psykoser? Läs mer längre ner! I samtalet rör vi oss också kring kriser och utveckling, då Johan ju har mängder av kunskap i även det området och bland annat har skrivit boken Kris & utveckling. Du som läst något människovårdande yrke har säkert haft boken som del av din kurslitteratur?


Johan och jag möts också i de existentiella frågorna i att vara människa. Vi pratar om bemötande och om att se människan före diagnosen. Om att bryta ner fördomar, stigma och om att kanske faktiskt helt avskaffa begreppet "schizofreni" - lyssna gärna på Johans tankar i frågan. Dessutom pratar vi en stund om självmord och att förebygga självmord. Det är nämligen så att personer med psykossjukdomar har en betydligt högre risk för suicid, än den som inte har psykossjukdom. Tips! Läs mer om stöd och information kring suicid på mind.se Så - vad kan vara viktigt att tänka på när det gäller just bemötande och kriser, relaterat till psykossjukdom? Lyssna gärna, för att ta del av det här varma och viktiga samtalet!


Att insjukna i psykos (Natur & Kultur 2020)

Några snabba fakta om psykossjukdomar! Här följer några korta sammanfattningar om psykoser och psykossjukdomar. Jag vill verkligen varmt rekommendera dig att läsa mer - se inte detta som en komplett beskrivning, utan ett försök att ge en övergripande bild och introduktion! 1177.se har bra information för dig som vill läsa mer, och omfattande information finns i boken jag tipsade om tidigare.


  • Psykossjukdomar är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser, så som kortvarig och övergående psykos, återkommande kortvariga psykoser, schizoaffektivt syndrom, förlossningspsykos, vanföreställningssyndrom, schizofreni - med flera.

  • Det går att insjukna i en psykos hastigt (upp till några dagar) och ibland över flera års tid. Det är möjligt att få en psykosepisod och sedan vara frisk, medan en del människor utvecklar långtidspsykoser och funktionsnedsättande psykossjukdom.

  • Tidiga tecken på psykossjukdom kan vara symtom som påminner om andra sjukdomstillstånd, så som att dra sig undan, bli nedstämd, få svårare att bibehålla sina relationer. Många av dem som insjuknar i psykossjukdom, har tidigare sökt vård för depression eller ångest. Det kan därför vara svårt att förstå (även för omgivningen) att det kan vara en psykossjukdom som håller på att utvecklas. Nyfiken på mer? Läs om prodromala symtom och negativa symtom (bortfall av funktioner), i boken "Att insjukna i psykos".

  • En tid in i psykosen, tillkommer symtom som kan vara lite enklare att få syn på även för omgivningen. Exempel på detta kan vara att en person får vanföreställningar och känner sig förföljd, eller avlyssnad. Andra exempel kan vara att se, höra eller få känselhallucinationer, eller att få förändrade beteenden, och tankestörningar. Nyfiken på mer? Läs om positiva symtom (dvs. symtom som "tillkommer"), i boken "Att insjukna i psykos".

  • Det är möjligt att återhämta sig från en psykos och i en psykossjukdom, med hjälp av medicinering och annan behandling. Ungefär 50% av de som insjuknar för första gången, får kvarvarande funktionsnedsättningar och psykotiska symtom. Ju tidigare upptäckt, desto större chans till god återhämtning.

  • Det är viktigt att lyssna och finnas kvar i relationen med den som har en psykossjukdom. Skämta inte bort personens upplevelser - det är verkligt för den person du möter. Däremot ska du inte bekräfta eventuella vanföreställningar - istället ska du vara kvar i din verklighet, och berätta om hur du upplever det.


Ett par myter att punktera idag!

  • Är den som har en psykossjukdom farlig? Nej - i de allra flesta fall inte. Det kan hända att en psykotisk person blir våldsam, då ofta som en reaktion på den vanföreställning och eventuell rädsla hen upplever. Men faktum är, att t.ex personer med schizofreni faktiskt har högre risk att själva bli utsatta för våld av andra.

  • Betyder schizofreni att ha flera delpersonligheter? Nej. Det är en gammal föreställning att schizofreni innebär en kluven personlighet.

Vilka fler myter eller fördomar om psykossjukdom känner du till?


Till dig som är anhörig!

Kanske är du som läser den här texten, också anhörig till en person som har en psykossjukdom? Då är du ju i gott sällskap med många andra! Att se en nära familjemedlem bli sjuk är svårt för de flesta människor. Min egen upplevelse av just psykossjukdom, är att den här typen av anhörigupplevelse är svårare än något annat anhörigskap jag haft genom livet - så som cancer, depression eller andra sjukdomar. För mig har just kunskap om psykoser varit en viktig del av att förstå helheten. Men viktigast av allt - att jag under tiden tagit hand om mig själv och mina känslor och reaktioner.

Det finns mycket att säga om det här - och jag väljer att utveckla det i ett avsnitt och blogginlägg lite längre fram. Tills dess: Du som är anhörig - se till att söka stöd för egen del.


Det är viktigt att du tar hand om dig och dina känslor. Det är viktigt att du gör saker som du mår bra av, oavsett hur den du lever nära mår. De flesta kommuner har något som kallas anhörigstöd. Ring växeln i den kommun där du bor och fråga! Här ska jag avsluta för den här gången. Tack för att du har läst hela vägen hit - och tack för att du lyssnar på Popcornpodden!


Ha en fin dag - och gör något som DU mår bra av idag! Johan - tack för mötet med dig, tack för din kunskap och värme! Brorsan - tack för att du är du! //Tove Eloa Öberg Socionom Popcornpodden

111 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla