#29 Ledarskap & alkoholnormer i arbetslivet - Karin Hagman, IQ-initiativet

Brukar du fundera över hur din relation till alkohol ser ut?


Har du någon gång funderat över hur det ser ut med alkoholnormen i din organisation, på din arbetsplats - och kanske även i dina vänskapsrelationer?


Det är några av frågorna jag tror att du börjar reflektera över eller djupnar i, under det här samtalet i Popcornpodden. Du lyssnar då på ett samtal mellan Karin Hagman, VD för IQ-initiativet, och mig när vi diskuterar just alkoholnormer, ledarskap - men även hälsa i stort.Länk till Spotify - klicka på bilden.


IQ finns för att de som dricker alkohol ska kunna göra det på ett smartare sätt med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

För mig är det här ett viktigt avsnitt av flera skäl. Dels tycker jag att det är spännande med hur stark jag upplever alkoholnormen i Sverige. Dels för att jag fascineras (och ärligt talat provoceras) av att vi trots stora samhällskonsekvenser av risk- och missbruk av alkohol, ofta missar att prata om det viktiga: hur förhåller vi oss smart till alkohol? För det handlar ju inte nödvändigtvis om att helt avstå - utan om att göra smartare val, som bidrar till hälsa för dig och för din omgivning. Jag anser också att vi varje gång vi delar den här typen av samtal, bidrar till att bryta ner stigma och skam kring problematiska förhållningssätt till alkohol. Genom att bryta ny mark, tror jag på att vi möjliggör fler människor att göra sunda val och också ge bättre förutsättningar att söka stöd utan risk för skuld- och skambeläggande. Vad tror du?Nu några korta fakta!


Visste du till exempel att


  • man beräknar att 10-30 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har "alkoholvanor som ger en påtagligt förhöjd risk för fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser" (läs mer på can.se). Det motsvarar i runda slängar mellan en till tre miljoner svenskar.

  • att undvika alkohol är en av de absolut mest framgångsrika självmordsförebyggande åtgärderna (hälsar jag som instruktör, från material i kursen Första Hjälpen till psykisk hälsa, utvecklad av bland annat Karolinska Institutet).Ledarskap och alkoholnormer i arbetslivet

Varför blir det då viktigt att tala om alkoholnormer i arbetslivet och om hur vi som chefer/ledare och även medarbetare förhåller oss till den normen?


Vi tillbringar stor del av våra liv på arbetet. Hur din arbetssituation ser ut påverkar hälsan och privatlivet, omvänt påverkar privatlivet också hur du mår och vad du kan prestera i ditt arbetsliv. Det finns en väldigt starkt skyddande faktor i att arbeta - och Karin tar också i det här samtalet upp den där känslan som många har, att "så länge jag klarar av att sköta mitt arbete, så är det okej" - relaterat till alkoholkonsumtion.


Ändå ser du kanske tecken som oroar dig i din kollega eller medarbetare. Kanske ökad frånvaro, sent anmäld semester eller sjukdagar, tendenser att dra sig undan?


Så vad gör du, om du känner oro för en kollega eller medarbetare?

"Lita på magkänslan! Känner du att nånting är fel, då är det antagligen det." - Karin Hagman, IQ

Lyssna på avsnittet för Karins kloka medskick i hur du kan hantera de här frågorna, i din ledningsgrupp, arbetsgrupp, med dina kollegor och som chef.


Karin betonar att du som chef inte behöver vara specialist på frågor om alkohol - men att det är viktigt att våga fråga, våga fånga upp. Ta stöd av HR och företagshälsovård. Ge gärna information till din medarbetare om vart hen kan söka mer information på egen hand.Hur mycket dricker du när du dricker mycket?


Har det hänt under det senaste året att du inte har kunnat sluta dricka när du väl har börjat?


Hur ofta under det senaste året har du låtit bli att göra något du borde ha gjort för att du druckit?


Har någon annan oroat sig för hur mycket du dricker eller antytt att du borde dra ner?Det är några av frågorna som ställs i självtestet på alkoholprofilen.se Alkoholprofilen i sin tur, är en del av IQ-initiativet som arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Du kan läsa mer om IQ på www.iq.se

Sist men inte minst: dela gärna avsnittet till ditt nätverk - de allra flesta blir glada för sådant som bidrar till personligt lärande!


Tack för att just DU lyssnar - och Karin, tack för ett fint möte!


Tove Eloa Öberg

Socionom

Popcornpodden.se


Bonusmaterial: Karin Hagman gästbloggade alldeles nyligen på motivation.se och du hittar inlägget här.

45 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla